Kalkulator punktu rosy

Temperatura powietrza °C

Wilgotność względna powietrza %

PUNKT ROSY

-112°C