Zawory

Firma AIRBLAST posiada w swojej ofercie szeroki wachlarz zaworów służących do kontroli ilości zużywanego ścierniwa oraz zaworów do zdalnego sterowania pracą oczyszczarek i piaskarek.

Zawory ścierniwa

Oferujemy zawory pozwalające na precyzyjną kontrolę ilości zużywanego ścierniwa.

Zawory sterujące

Oferujemy zawory sterujące, które umożliwiają zdalne sterowanie oczyszczarkami oraz piaskarkami.